10 gruGruntowe wymienniki ciepła

Rekuperator – aparat stosowane w systemach wentylacyjnych, które umożliwia rekuperację (odzyskiwanie) ciepła spośród powietrza wywiewanego z budynku bądź instalacji przemysłowej. Rekuperator jest wymiennikiem ciepła. Do przekazania ciepła spośród wydmuchiwanego powietrza aż do nadmuchiwanego stosuje się różne konstrukcje rekuperatorów[1]: z czynnikiem pośrednim (np. glikol albo freon): z obiegiem samoczynnym w tym rurka ciepła, z obiegiem wymuszonym plus pompy ciepła z ruchomym wypełnieniem zmieniającym zetknięcie z powietrzem wydmuchiwanym tudzież wdmuchiwanym (np. wymienniki obrotowe), rekuperatory przekazujące ciepło dzięki przegrodę płytową: krzyżowe – Powietrze przepływa za pośrednictwem ustawione aż do siebie prostopadle kanały. W jednym przepływa ciepłe atmosfera wywiewane spośród zew. ogrzewając rząd kanałów z powietrzem z zewnętrza. Sprawność tego typu rekuperatora waha się odkąd 50-70% odzysku ciepła, stosując jednakże dwa wymienniki-szeregowo uzyskać jest dozwolone sprawność do 90% przeciwprądowe – Kanały powietrza ustawione są obok przez co rzeczka powietrza zimnego ustawiony jest w przeciwnym kierunku aż do ciepłego. Sprawność tego typu rekuperatorów sięga nawet aż do 95% odzysku ciepła (przy stosowaniu wymienników przeciwprądowych o spiralnym kształcie kanałów)[2] Rekuperacja umożliwia ograniczenie strat ciepła spowodowanych wentylacją budynku. Rekuperator umożliwia redukcja o 80% energii potrzebnej do ogrzania nawiewanego powietrza. Stosowanie rekuperacji w nowych obiektach budowlanych jest obowiązkowe w budynkach przeznaczonych na bytność 100 lub więcej osób (20m3/h na osobę) czy też o wymianie powietrza w wentylacji mechanicznej w górę 2000m3/h.

10 gruMontaż wentylacji

Niektóre modele rekuperatorów umożliwiają odzyskanie części pary wodnej zawartej w wydmuchiwanym powietrzu zaś przekazanie jej do nadmuchiwanego powietrza, co zmniejsza energię zużywaną na nawilżanie powietrza w budynku (częściowo kazus taka ma punkt w rekuperatorach obrotowych). Dla podniesienia sprawności wentylacji mechanicznej z rekuperatorem podłącza się ją do gruntowego wymiennika ciepła. Istnieją systemy wentylacyjne gdzie stosuje się wielostopniowy odzysk ciepła. Oprócz GPWC (gruntownego powietrznego wymiennika ciepła) tudzież rekuperatora występuje powietrzna świetność ciepła. Powietrze wywiewane oddaje mile w rekuperatorze zaś przy przejściu za pośrednictwem parowacz pompy ciepła. Powietrze kierowane aż do budynku odbiera radośnie od chwili gruntu, po pewnym czasie w rekuperatorze odkąd powietrza wywiewanego zaś ze skraplacza pompy ciepła, której dolnym źródłem jest dodatkowo powietrze wywiewane. W sezonie letnim istnieje możliwość odwrócenia obiegu pompy ciepła a aplikowanie bypassu powietrza wywiewanego w centrali wentylacyjnej (ominięcie rekuperatora). W tej sytuacji powietrze przepływające przy użyciu GPWC ochładza się, w rekuperatorze alternacja ciepła nie zachodzi oraz odtąd ochładza się na parowaczu (w odwróconym obiegu freonu parowaczem jest skraplacz).